Weer problemen bij Belastingdienst

Rotterdam, 6 aug. - De Belastingdienst kampt opnieuw met problemen. Door een ”menselijke fout” hebben honderden belastingplichtigen een onjuiste definitieve aanslag inkomstenbelasting 2006 ontvangen. Pagina 13