Vruchtbaarheid in de allerrijkste landen stijgt weer

Rotterdam, 6 aug. - In de hoogstontwikkelde landen stijgt de vruchtbaarheid weer. Dit is een breuk met de demografische trend van de laatste paar honderd jaar, waarbij meer sociale en economische ontwikkeling altijd leidde tot daling van het kindertal. Dit blijkt uit een landenanalyse van de Human Development Index (HDI) uit 1975 en 2005, in combinatie met de vruchtbaarheidscijfers. De HDI wordt samengesteld door de Verenigde Naties en combineert gegevens over gezondheid, onderwijs en koopkracht. In 2005 scoren daarop landen als Australië, Noorwegen en Nederland het hoogst. In die hoogst scorende landen blijken per vrouw meer kinderen geboren te worden dan in de groep landen die iets lager scoren. In 1975 bestond zo`n verschil nog niet. In het almaar welvarender wordende Nederland was het aantal kinderen per vrouw in 1975 1,66, in 1983 1,47 maar in 2005 1,73.