Geluidszone bij Eindhoven is ondeugdelijk

De geluidszone rond Eindhoven Airport die het ministerie van Defensie en het ministerie van VROM vorig jaar hebben vastgesteld, deugt niet. Dat heeft de Raad van State gisteren bepaald in een zaak die was aangespannen door de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap.

De hoogste bestuurlijke rechter oordeelde dat de geluidszone onvoldoende is gemotiveerd. Staatssecretaris De Vries (Defensie, CDA) en minister Cramer (VROM, PvdA) moeten zich er opnieuw over buigen. Zij moeten precies vastleggen hoeveel vliegtuigen, militair en civiel, er mogen opstijgen en landen. In de tussentijd mag er gevlogen worden op basis van de geluidslimieten vastgesteld in 2007.

Defensie maakt met militaire vluchten mogelijk te veel lawaai, oordeelde de Raad van State. Of dat echt zo is, blijft onduidelijk zolang Defensie, op grond van militaire geheimhouding in het landsbelang, geen inzage wil geven in het gebruik van de luchtmachtbasis. Of de uitspraak van de Raad van State invloed heeft op het voornemen van Defensie om AWACS-radarvliegtuigen op Eindhoven Airport te stationeren, kon Defensie vandaag niet zeggen.

Voor de civiele luchtvaart heeft de uitspraak geen gevolgen, laat directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport weten. „Wij mogen dit en volgend jaar 21.175 vliegbewegingen maken en daar zitten we nu onder.” Hij wijst er op dat in 2010 of 2011 de regeling burger- en militaire luchtvaart van kracht wordt. Die maakt een strikte scheiding tussen militaire en civiele vluchten. Hij hoopt dat die regeling een einde maakt aan de ingewikkelde situatie in Eindhoven, waar niet-gebruikte civiele vliegruimte wordt gebruikt voor extra militaire vluchten.