Naar een idioot einde

Pokeren is razend populair, meldt Holland Casino, dat op zijn website opgewekt reclame maakt voor dit wedspel. De gokmonopolist boft, want minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) wil de exclusieve rechten die Holland Casino op het aanbieden van pokerspelen heeft, nog uitbreiden. Waarmee de bewindsman consequent doorgaat met het bewandelen van de verkeerde weg in zijn strijd tegen illegale kansspelen. Een route naar, in pokertermen gezegd, een idiot end.

Nederland telt ongeveer 575.000 illegale pokeraars, zo is uit voorlopig onderzoek gebleken. Zij spelen voor het grootste deel op internet en verder in cafés en buurthuizen. Pokeren wordt op televisie getoond en in sommige kranten is het een dagelijks spelletje.

Het mag ook van de minister buiten het Holland Casino worden gespeeld, zolang dat „niet structureel of bedrijfsmatig” gebeurt „en wanneer er geen prijzen gewonnen kunnen worden”. Dat heeft Hirsch Ballin vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

Hij heeft er niet bij verteld hoe hij een dergelijk verbod in de praktijk denkt te kunnen handhaven.

De minister versterkt de positie van ‘staatsbedrijf’ Holland Casino door het experimenten toe te staan met het aanbieden van pokerspelen buiten de veertien vestigingen die het in Nederland heeft. Hij denkt, zonder er een bewijs voor te hebben, dat voor sommige liefhebbers de afstand tot deze vestigingen te groot is of dat zij kleinere locaties prefereren.

In zijn brief aan de Kamer onderstreept de minister van Justitie nog eens dat pokeren, afgezien van bovengenoemde uitzonderingen, buiten Holland Casino illegaal is. Dat geldt ook voor pokerspelen via internet, ook als de aanbieder uit het buitenland komt. Hier is eveneens de vraag: wat kan er van zo’n verbod in de praktijk terechtkomen?

Onder het mom van bestrijding van gokverslaving keert de minister zich tegen illegale kansspelen. Hij doet het met de Wet op de kansspelen in de hand en in de wetenschap dat de Hoge Raad in 1998 heeft bevestigd dat pokeren als kansspel moet worden aangemerkt. De wet schrijft voor dat pokeren en gokspelen slechts door één vergunninghouder mogen worden aangeboden. Zo zet Hirsch Ballin ook zijn conflict voort met de Europese Commissie die terecht het Nederlands beleid, om een monopoliepositie voor één bedrijf op de gokmarkt in stand te houden, kritiseert.

Gokken kan verslavend zijn, net zoals roken of drinken. Maar zo min als er daarom aanleiding is voor staatscafés of dito tabakszaken is die er voor overheidscasino’s waar politiek correct kan worden gepokerd.

De minister erkent bovendien dat er nog niet zoveel bekend is over het verslavende effect van pokeren. Wie er veel geld mee verdient, zal er ongetwijfeld graag mee doorgaan. Het is goed dat casino’s aandacht besteden aan verslavingszorg, zoals een bekwame kastelein weet wanneer hij niet meer moet bijschenken. Aan casino’s zijn via een vergunningensysteem voorwaarden te stellen. Dat is beter dan de strijd tegen windmolens die Hirsch Ballin maar blijft voeren.