Meer ouderen dood bij ongelukken

Rotterdam, 5 aug. - Van alle mensen die sterven door een niet-natuurlijke dood, is ruim eenderde ouder dan 80 jaar. In 1996 was dat nog een kwart. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft gepubliceerd. Vorig jaar stierven 5.415 mensen door een ongeluk, moord of vergiftiging - euthanasie valt hier niet onder. Van hen waren er 2.064 ouder dan tachtig. Het grootste deel overleed als gevolg van een val. De groei valt deels te verklaren door de toename van het aantal ouderen. Maar ook relatief, per 100.000 tachtigplussers, neemt het aantal dodelijke ongevallen toe.