Klaar voor Elfstedentocht

Wiebe Wieling bij het It Sil Heve-monument. Foto Peter de Krom Wiebe Wieling, voorzitter van de Vereniging de Friesche Elf Steden. Foto: Peter de Krom Krom, Peter de

Wiebe Wieling (53)Werk: voorzitter bestuur Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden (sinds 2007), en voorzitter van het college van bestuur van scholengemeenschap Piter Jelles, LeeuwardenIs in de zomer druk met: voorbereiden van de volgende ElfstedentochtAantal verenigingsleden: 30.000 Inkomsten uit voorzitterschap Friesche Elf Steden: 0 euro

Wat doet u als voorzitter van de Elfstedentocht in de zomer?

„We gebruiken de zomermaanden voor het voorbereiden van een eventuele volgende tocht. Zo heb ik veelvuldig overleg met de elf gemeenten, de provincie Friesland en met hulpverleningsdiensten over de tocht. In ons huidige bestuur zit nog maar één persoon die die tocht als bestuurlid heeft meegemaakt. We gaan daarom later deze zomer ook een simulatie draaien van de laatste dagen voorafgaand aan een Elfstedentocht. Doel daarvan is om een goed beeld te krijgen hoe alle betrokken partijen moeten samenwerken. We hebben een draaiboek in de kast liggen waarin alles staat dat rond de organisatie van de tocht van belang is. Dat draaiboek werken we continu bij, ook straks naar aanleiding van de simulatie. Het is inmiddels een boekwerk geworden van veertig centimeter dik.”

De eerste Elfstedentocht is in 1909 verreden, honderd jaar geleden. Doet u nog wat met dat jubileum?

„Vanaf februari van dit jaar staat elke maand één van de elf steden centraal. In die maand worden verschillende activiteiten georganiseerd in die stad, zoals een groot feest met muziek. In de maanden juli en augustus krijgen Workum en Bolsward extra aandacht. De festiviteiten worden door de gemeenten georganiseerd, niet door de vereniging. Maar ik bezoek ze als voorzitter natuurlijk wel, ook deze zomer.”

Hoe wordt men voorzitter?

„Je wordt voorgedragen door de leden of het bestuur. Een voorzitter moet naast een aantal bestuurlijke kwaliteiten, ook aan meer specifieke eisen voldoen. Zo moet je in Friesland wonen, Fries spreken en ten minste een keer aan de tocht hebben meegedaan. Ik heb de tocht tweemaal verreden.”

Tobias Reijngoud

Deze zomer elke week op deze plek een interview met iemand wiens werk in de zomer verandert.

    • Tobias Reijngoud