Zelfspot in Nijlands musicalparodie

Theater Mijn leven als Theo Nijland. Gezien 2 aug op festival De Parade, Amsterdam. Inl: www.deparade.nl.

* * * *

Zelfspot over het eigen geringe succes behoort tot de constanten in het werk van cabaretzanger Theo Nijland. Nu staat hij op De Parade met Mijn leven als Theo Nijland, een ‘musical’ die geheel is opgebouwd rond zijn onbekendheid. Dat een gereserveerde, grijze heer als Nijland met zijn luisterliedjes in een tent op een lawaaïig pretfestival als De Parade staat is al enigszins misplaats. Dat hij dan ook nog met zoiets plats en ijdels als een autobiografische musical komt, is nog eens extra grappig.

Nijland buit de mogelijkheden goed uit. Hij komt op met een zelfgenoegzame showglimlach en zingt, onderbroken door ingeblikt applaus, een potpourri van zijn ‘grootste hits’. Dan begint hij te vertellen over zijn leven: eenzame jongen in de provincie, troost aan de piano, zijn leven gered door de kleinkunst. Als sidekick heeft hij Juneoer Mers, die vooral lijkt gecast omdat hij in alles de tegenpool is van Nijland: hij is jong, bruin, klein, springerig. Hij dubbelt in wat bijrollen en hij dient als mikpunt voor een obligaat nummertje stereotyperen van een zwarte entertainer. Maar hij dient vooral als Duiveltje die Nijland er constant op wijst wat er niet deugt aan deze musical: Nijland is niet dood, en Nijland heeft een te saaie biografie, waar hij slechts met grote schroom uit put. Grappigste moment is als Nijland die laatste aantijging wil weerleggen door een woedend lied te zingen waarin hij afrekent met een voormalige geliefde, vooral als hij zich helemaal laat gaan en diens werkelijke naam ongegeneerd uitspuugt.

Mijn leven als Theo Nijland is een parodie op het musicalgenre en op de persoonlijkheidscultus rond bekende artiesten, en het knappe is dat Nijland in die parodie echt mooie liedjes, en een wel degelijk interessant levensverhaal verweeft.

In oktober gaat de lange versie van Mijn leven als Theo Nijland op tournee langs de gewone theaters, voor Nijlands vaste, aandachtige publiek.