VNO-NCW wil pensioen snel versoberen

Werkgevers willen de Nederlandse pensioenen snel versoberen. Volgens koepelorganisatie VNO-NCW moet een eind komen aan grote premiestijgingen en bijstortingen in pensioenfondsen door werkgevers.

„Werkgevers hebben sinds de vorige pensioenproblemen die in 2002 ontstonden al grote geldbedragen naar pensioenfondsen gesluisd. Dat moet afgelopen zijn”, zegt pensioenonderhandelaar Gerard Verheij van VNO-NCW. Dit jaar stijgen de kosten met zo’n 30 procent tot 23 miljard euro of meer, na de beleggingsverliezen als gevolg van de financiële crisis.

De pensioenkosten vallen voor werkgevers in het bedrijfsleven en bij de overheid door hogere pensioenpremies en extra stortingen 5,5 miljard à 6 miljard euro hoger uit, blijkt uit jaarverslagen van vele grotere pensioenfondsen.

Verheij van VNO-NCW wil komende maanden een pensioenakkoord sluiten met de vakbeweging. Anders kiezen volgens hem de grote multinationals voor goedkopere, individuele regelingen die werknemers opzadelen met bijvoorbeeld de beleggingsrisico’s. „Steeds meer grote ondernemingen hebben weinig of geen Nederlanders in de top. Zij verbazen zich erover hoe duur de regelingen zijn.” Verheij wil geen namen van multinationals noemen.

Hij waarschuwt voor de economische gevolgen als maatregelen uitblijven. „De miljarden die werkgevers nu naar pensioenfondsen overmaken, worden niet geïnvesteerd in nieuwe machines en innovatie.” Na de ‘pensioencrisis’ van 2002-2003 kampte Nederland ook met traag herstel door de snelle stijging van de pensioenpremies voor werkgevers en werknemers.

Van de twee uitgangspunten die VNO-NCW ruim anderhalf jaar geleden formuleerde, komt volgens Verheij nu niets terecht. „Wij willen de risico’s van pensioenregelingen voor de werkgevers beter beheersen en de kosten omlaag brengen. Maar het gaat nu precies de andere kant uit.”

Verheij vreest ook uitbreiding van medezeggenschap voor bijvoorbeeld gepensioneerden. „Werkgevers moeten steeds meer betalen, maar zij dreigen steeds minder zeggenschap te krijgen over hun pensioenfonds omdat anderen, zoals gepensioneerden, meer invloed krijgen als het aan partijen als VVD en D66 ligt.”

Pensioenen: pagina 13

    • Menno Tamminga