ik@nrc.nl

De twee mannen kwamen in het duister op me toelopen; eigenlijk jongens nog, zag ik, dichterbij gekomen. Hun late muziek klonk erg hard in mijn loods en ik was naar buiten gelopen om daarover te gebaren.

Ze verontschuldigden zich – hadden niet geweten dat het zo hard klonk. Ze vroegen wat ik deed en de oudste zei dat ik veel beter wiet kon verbouwen. Bracht veel meer op.

Ik zei iets over veertigers die ik zombies had zien worden.

Nou, dan had ik het toch niet goed begrepen. Je moet het niet gebruiken. Je moet het verkopen.

Stuur ook eens een ikje in! Ga voor de spelregels van de rubriek (en het deelnameformulier) naar de website van de krant: nrc.nl/ik