De middenklasse wordt helemaal niet overgeslagen

In hun bijdrage ‘Betrek middenklasse bij ontwikkelingswerk’ schetsen Arnob Chakrabarty en Nies Medema (Opiniepagina, 25 juli) een achterhaald beeld van ontwikkelingswerk dat geen oog zou hebben voor de middenklasse, en reiken een oplossing aan die al in de praktijk wordt gebracht. Ontwikkelingsorganisaties zoals Oxfam Novib en Cordaid hebben een wereldwijd partnernetwerk dat diep geworteld is in de samenlevingen ter plekke.

Het uitgangspunt van Chakrabarty en Medema dat er grofweg twee soorten hulpverleners zijn, een idealist in een hutje tussen de armen en een ambtenaar in een kantoor met airconditioning, die nauwelijks contact hebben met het maatschappelijk middenveld, klopt niet. Toenmalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking Herfkens (PvdA) besloot al in 2000 om de uitzending van ontwikkelingswerkers te beëindigen.

De kritiek dat de westerse hulp heeft geleid tot een nieuwe klasse van mensen die hun projecten slijten bij westerse donoren en geen aansluiting meer hebben bij hun eigen samenleving is voor wat betreft de Nederlandse medefinancieringsorganisaties absurd. Onafhankelijk onderzoek en evaluaties bevestigen dat de partners met wie de Nederlandse organisaties werken een relevante rol spelen in hun samenleving. Ook de bewering dat deze organisaties zich niet bemoeien met de politiek of mensenrechten omdat dat gevaarlijk is voor hun project is onjuist.

De oplossing van Chakrabarty en Medema om partnerschappen tussen mensen met dezelfde interesses, specialismen en vakgebieden uit het donorland en het ontwikkelingsland te ontwikkelen, bestaat al lang en heet twinning. Al jaren bestaan twinning-relaties tussen bijvoorbeeld gemeenten (stedenbanden), waterleidingbedrijven en ziekenhuizen.

Over de noodzaak om aan te sluiten bij de dynamiek van het desbetreffende land bestaat binnen het ontwikkelingswerk consensus en dit wordt op verschillende manieren in praktijk gebracht.

Peter Konijn is adjunct-directeur van Cordaid.