Positie Rudd inzet van CO2-twist

Australië is klaar om drastische maatregelen te nemen tegen kooldioxide. Maar misschien vindt de regering het belangrijker om na 2010 door te regeren.

Frank Vermeulen

De plannen van de Australische Labor-regering om de uitstoot van kooldioxide drastisch terug te dringen in de komende tien jaar dreigen volgende week te sneuvelen in de Senaat. Volgens de oppositie, bestaande uit een coalitie van Liberal en National Party, gaat het echter allang niet meer om de inhoud. Senator John ‘Wacca’ Williams van de National Party waarschuwde vorige week tegenover de Sydney Morning Herald dat „we geen politieke spelletjes (moeten) spelen met de toekomst van Australië”.

Vandaag wees de Australische minister van Klimaatverandering Penny Wong negen voorstellen af die de oppositie afgelopen week presenteerde om de nieuwe CO2-wetgeving aan te passen. Volgens haar waren die voorstellen van oppositieleider Malcolm Turnbull slechts een „reeks verwelkte vijgenblaadjes” die geen verband houden met de realiteit.

Inzet van de strijd tussen de Australische regering en de oppositie is het in december vorig jaar door premier Kevin Rudd gepresenteerde ambitieuze klimaatplan. Rudd en zijn minister Wong willen in 2020 de kooldioxide uitstoot van Australië met 5 procent terugdringen ten opzichte van 2000. Indien op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties eind dit jaar in Kopenhagen een ambitieus klimaatakkoord wordt bereikt, is Australië zelfs bereid tot een reductie met 15 procent.

De reductie moet volgens het Carbon Pollution Reduction Scheme: Australia’s Low Pollution Future worden bereikt via emissiehandel. Bedrijven die schoon produceren kunnen emissierechten verkopen aan grote vervuilers.

Volgens de Australische regering is de doelstelling van het klimaatplan per hoofd van de bevolking vergelijkbaar met het voorstel dat de regeringsleiders van de Europese Unie eind vorig jaar presenteerden – een reductie van 20 procent in 2020, ten opzichte van 1990.

Premier Rudd brak bij zijn aantreden in november 2007 met het omstreden beleid van zijn voorganger John Howard, dat Australië internationaal heeft geïsoleerd door in het voetspoor van de Amerikaanse president George W. Bush het Kyoto-protocol over het terugdringen van broeikasgassen af te wijzen.

Turnbull was onder de vorige regering van Australië minister van Milieu en groot voorstander van emissiehandel. Nu heeft hij echter voorgesteld om bijvoorbeeld de Australische landbouwsector te ontzien. Want zoals zijn coalitiegenoot senator Williams zei: „De wetgeving zal de landbouwsector 7 miljard Australische dollars (bijna vier miljard euro) kosten. Volgens dat scenario zijn er straks geen boeren meer en geen voedsel.”

Minister Wong was niet onder de indruk van de voorstellen van de oppositie. Vorige week al zei ze in Adelaide dat Turnbull een „boodschappenlijstje van platitudes” had gepresenteerd.

Wong kan inderdaad politieke redenen hebben om de amendementen van de oppositie af te wijzen. Indien de wetgeving volgende week in de Senaat sneuvelt en de oppositie dwars blijft liggen. krijgt Rudd de mogelijkheid vervroegde verkiezingen uit te schrijven in het begin van het volgende jaar. Dat is ook precies wat Labor wil, want op dit moment scoort Rudd onverminderd hoog in de peilingen. De partij is er niet zeker van dat de positie van Rudd onbedreigd blijft als Australië meer te lijden krijgt van de de wereldwijde economische crisis

Oppositieleider Turnbull, die kampt met slechte resultaten in de peilingen, wil vroege verkiezingen juist vermijden. Zijn woordvoeder op het terrein van het klimaat Andrew Robb zei vandaag dat afwijzing van de regering om te praten over de amendementen „slecht is voor de democratie”.