Pensioencrisis zorgt voor extra krimp

De pensioencrisis zorgt de komende jaren voor extra krimp van de Nederlandse economie. Dat komt doordat bedrijven vele miljarden euro’s aan hun pensioenfondsen moeten bijbetalen. De Nederlandsche Bank (DNB) becijfert de extra krimp tot en met eind 2013 op 0,75 procent van het bruto binnenlands product.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers die de centrale bank vanmiddag zou publiceren. De extra krimp is een eerste indicatie van de gevolgen van de herstelmaatregelen die pensioenfondsen de komende vijf jaar moeten nemen. DNB kent als enige de inhoud van al deze maatregelen door het toezicht dat zij houdt op de pensioenwereld.

De werkgevers in het bedrijfsleven en bij de overheid moeten dit jaar 5,5 miljard à 6 miljard euro extra betalen voor de pensioenen van hun werknemers, zo blijkt uit openbare gegevens en jaarverslagen van pensioenfondsen.

De extra kosten betekenen dat de pensioenlasten van werkgevers dit jaar met meer dan eenderde stijgen ten opzichte van de laatst bekende cijfers, terwijl de winstgevendheid van ondernemingen terugvalt. De afgelopen maanden moest meer dan de helft van alle pensioenfondsen maatregelen nemen om de financiële positie te verbeteren. Zij zijn in problemen gekomen door de beurspaniek van vorig jaar en de rentedaling die de pensioenen duurder maakt. Meer dan 90 procent van de werknemers zit bij een pensioenfonds.

Pensioenen: pagina 9