Oranjecapriolen

Ooit zal koningin Beatrix aftreden. Hoe moet haar opvolger het koningschap inrichten? Moet Nederland een republiek worden? Deel 4 van een rubriek.

Wat voor soort koning moet Willem-Alexander worden? Deze vraag suggereert dat de vraag die eigenlijk eerst moet worden gesteld, reeds is beantwoord, namelijk: willen we de (erfelijke) monarchie voortzetten? Toen na de catastrofe op 30 april jl. Ruud Lubbers in Buitenhof kwam uitleggen dat een spoedige troonswisseling helemaal niet nodig was, werd duidelijk dat er tijd nodig is om in de Haagse achterkamers het nodige massagewerk te verrichten. Want dat het tijd wordt om de jaarlijkse capriolen die de Oranjes zich moeten laten welgevallen ter discussie te stellen, dat is duidelijk. Echter, het probleem is dat diegenen die een bestuurlijke loopbaan nastreven lid van een politieke partij moeten zijn, en beter geen republikein kunnen zijn. En als ze het republikeinse gedachtengoed aanhangen, kunnen ze dat beter niet te nadrukkelijk etaleren. Op de site republikeinsgenootschap.nl staan nauwelijks politici. Terwijl bekend is dat een substantieel deel van de Kamer achter de republikeinse gedachte staat. De grootste bedreiging voor de republikeinen is dat de achterkamers nu een ceremoniële monarchie uitdenken, waardoor een echte, inhoudelijke discussie over de staatsvorm uit het zicht verdwijnt. De oproep van deze krant zou dus beter kunnen luiden: ‘Republikeinen, kom uit de kast!’