nrc.nl/uitspraak

Het kabinet is van plan de aanhef van de grondwet te herschrijven. Heeft u suggesties? Schrijf mee op nrc.nl.