Hiv-variant uit gorilla bij mensen

Niet alleen chimpansees, maar ook gorilla’s kunnen het virus overdragen dat aids bij mensen veroorzaakt. Een 62-jarige Kameroense vrouw die in Frankrijk woont, lijdt aan een hiv-variant die afkomstig is van gorilla’s. Dit schrijven Franse onderzoekers vandaag in Nature Medicine. Dat gorilla’s een eigen variant kennen was al in 2006 ontdekt. Nu blijkt ook deze variant op mensen overdraagbaar.

De Kameroense vrouw heeft het virus niet direct van een gorilla gekregen, want ze zegt nooit in aanraking geweest te zijn met apen of apenvlees. Wel had ze seksueel contact met verschillende Kameroense mannen. Waarschijnlijk komt het gorillavirus dus al langer voor in Kameroen. Sinds 2004 woont de vrouw in Frankrijk. Daar werd aan de grens geconstateerd dat ze seropositief was. Sinds die tijd heeft ze zich van seks onthouden. De herkomst van haar virus werd ontdekt bij een wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe hiv-varianten. De besmette vrouw heeft nog geen klachten die duiden op aids, maar er is alle reden om aan te nemen dat het gorillavirus bij mensen op termijn tot aids zal leiden, net zoals de chimpanseevariant dat doet.

Het gorillavirus is volgens de onderzoekers overigens ook afkomstig van chimpansees, maar is inmiddels behoorlijk veranderd. Een probleem van de gorillavariant is dat die nog niet door alle hiv-tests herkend wordt, aangezien deze de laatste jaren juist specifieker zijn geworden voor de drie bekende varianten.