Wat zou Nederland doen als het IJsland was?

Hierbij geef ik u de hoofdreden waarom de Icesave-regeling nog niet door het IJslandse parlement is goedgekeurd. Laten we ons even voorstellen dat het om Nederland gaat. Dat Fortis, Rabobank en ING allemaal in een week failliet waren gegaan, waardoor Nederland in één nacht kampt met een totale economische ineenstorting. Een veel groter land (laten we zeggen de VS) eist dat Nederland een bedrag dat verhoudingsgewijs neerkomt op 435 miljard euro, terugbetaalt. Ook al zou Nederland het willen, het land kan dit bedrag niet aan. De VS dreigen Nederland buiten de beschaafde wereld te houden als het niet zijn plichten nakomt. Als Nederland het bedrag van 435 miljard euro zou toezeggen aan de VS, dan zou dat betekenen dat het volk niet meer fatsoenlijk zou kunnen leven. Nederland zou een westers derdewereldland worden. Wat zou Nederland moeten doen? Wat moet IJsland doen?

    • Karen María Jónsdóttir Reykjavík