Voorstel Etty beperkt keuze vrouwen juist

Elsbeth Etty suggereert dat het gebruiken van een morningafterpil of een spiraaltje vergelijkbaar zou zijn met een overtijdbehandeling (Opiniepagina, 28 juli).

Nog daargelaten dat het emotioneel een totaal andere situatie is of je een zwangerschap wilt voorkómen of afbreken, zijn ook de fysieke gevolgen onvergelijkbaar. De vrouwen die een abortuspilbehandeling ondergaan, hebben daar gemiddeld veertien dagen last van. Zij hebben soms zeer veel bloedverlies, soms met heftige pijn, soms met diarree en braken. Fysiek gezien is een abortuspilbehandeling in het algemeen veel heftiger dan een curettage. In het algemeen kiezen vrouwen hiervoor op emotionele gronden. Het voelt `natuurlijker`, meer als een gewone miskraam, ze kunnen het uitvoeren in de eigen omgeving of ze zijn bang voor een curettage. Meer dan de helft van de vrouwen vond de abortuspilbehandeling zwaarder dan verwacht, terwijl dat opging voor slechts 15 procent van de vrouwen die een curettage ondergingen. Zeker voor meisjes die een ongewenste zwangerschap willen verbergen, is een curettage vaak de gewenste keus. Na een verblijf van een paar uur in de kliniek kunnen zij niet-zwanger naar huis. Daarentegen duurt een abortuspilbehandeling meerdere dagen, waarvan het zwaarste gedeelte in de huiselijke omgeving plaatsvindt. Dit maakt geheimhouding juist moeilijker.

Ten slotte schrijft Etty dat in landen om ons heen het gebruikelijk is dat huisartsen de abortuspil voorschrijven. Ik weet niet op welke landen zij doelt. Ik ken er geen. Sterker nog, het verstrekken van de abortuspil door de huisarts beperkt de keuzevrijheid van vrouwen. Op dit moment kiest ongeveer een derde van de vrouwen voor de pil. Juist het hebben van een keuze is voor vrouwen belangrijk. Maar als de huisarts wel een abortuspil kan verstrekken, maar niet de curettage, waar is dan die keuze gebleven?