Schrijf mee: 'Wij, burgers van Nederland…'

Na talloze canons, het nationaal historisch museum en andere initiatieven om het Nederlandse zelfbeeld te versterken, is nu de grondwet aan de beurt. Het kabinet heeft het plan om in de aanhef ofwel ‘preambule’ het Nederlanderschap zelf te laten definieren.

Dat zou moeten gebeuren met een inspirerende, gloedvolle proclamatie waarin de kern van de natie wordt getroffen. ‘Wij, burgers van Nederland…’ roepen hiermee het Idee van Nederland uit, een natie van vrije burgers, een constitutionele monarchie, een vrije democratische rechtsstaat, waarin iedereen etcetera, etc.
Eerder deze maand werd een staatscommissie Grondwet geinstalleerd die ondermeer dit idee moet toetsen en daarna uitvoeren. Het kabinet hoopt dat een gepassioneerde aanhef de Grondwet toegankelijker maakt en vooral ook belangrijker. Maar het kabinet weet ook dat het zich op glad ijs begeeft door burgerschap en natiegevoel achteraf te willen injecteren. Bij vrijwel iedere serieuze onderhoudsbeurt aan de Grondwet is er al over gepeinsd. Altijd is de gedachte aan een preambule verworpen. De Raad van State was er ook nu tegen. De grondwet omvat geen gloedvolle proclamaties juist omdat Nederland een land is van ‘pragmatisch pluralisme’. Daar onderhandelen we net zo lang totdat het eindresultaat zo flets is dat iedereen het zelf kan inkleuren. Een klaroenstoot zou de zorgvuldig ingestopte tegenstellingen maar wakker maken.

Voor een constitutioneel hoeramoment is moed nodig, zeker als het tijdens de rit wordt toegevoegd. Dat bleek ook uit een inventarisatie door de hoogleraren Paul Cliteur en Wim Voermans van de 27 EU-grondwetten. Preambules komen vooral voor als ze samenvallen met een revolutionair moment - de geboorte van een natie. Grondwetten zijn historische producten - en een grondwet tijdens de rit voorzien van een passievolle eerste alinea heeft tenminste iets ludieks. Of de Staatscommissie het ook zal adviseren is dus bepaald niet zeker.

Uit 1996 stamt het nummer het ‘land van duizend meningen’, aanvankelijk als commercial voor de Postbank. Zie deze you tube video, ter inspiratie.

Help dus mee om onze versplinterde, multiculturele samenleving te voorzien van een bezielende en bindende eerste alinea die het bestaan van Nederland en diens grondwet viert. Als willekeurige maatstaf voor de lengte nemen we de preambule van de Amerikaanse grondwet uit 1787, 52 woorden dus.

‘We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, ensure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.’

De aanhef moet zijn ‘Wij, de burgers van Nederland, ….’ Daarna mag u het zelf weten. Monarchie, republiek, democratie, rechtsstaat, joods-christelijk, humanistisch, universeel etc. etc. Wat is het nut van Nederland, hoe luidt onze opdracht en in welke termen wilt u die gieten? Een compilatie van uw bijdragen verschijnt in de krant. De meest originele bijdragen worden beloond met het boek ‘In 21 stappen vrij onverveerd - Constitutionele topstukken uit het Nationaal Archief’.

Alleen onder volledige vermelding van naam en initialen.

Uw preambule tekst is niet meer dan 52 woorden….

Nieuwe postings vanaf de derde week van augustus. Moderatie blijft actief. Veel plezier!