Kagame

In het interview van Marcia Luyten met de Rwandese president Kagama (NRC Weekblad, 18 juli) wordt hij nog steeds neergezet als degene die de genocide tegen de Tutsi`s heeft gestopt. Dit is opmerkelijk gezien het toenemende aantal aanwijzingen dat Kagama als eerste verantwoordelijk was voor de tragedie die bekend staat als de Rwandese genocide maar in feite een totaal ontspoorde politieke machtsstrijd was. De uitspraak van het Rwandatribunaal op 18 december 2008 bevestigt dit allemaal nog eens. Alle hoofdverdachten, de vier voormalige militaire leiders van Habyarimana`s Huturegering, werden hierbij vrij gesproken van samenzwering tot en planning van genocide. Dit is het echte nieuws zo schrijft Peter Erlinder, hoofdverdediger bij het tribunaal, hiermee wordt het Kagame-verhaal van een door de Huturegering geplande genocide definitief weerlegd. Het zegt veel dat dit oordeel werd geveld door een tribunaal dat tot dan consequent overwinnaarsrecht had toegepast ten gunste van de regering-Kagame.