Dus een andere Europese melkboer produceert misschien goedkoper. So what?

Dus een andere Europese melkboer produceert misschien goedkoper. So what?. Illustratie Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

Het betoog van Harmen Treur om de melkveehouders te helpen (Opinie & Debat, 25 juli) is wel sterk vanuit de Nederlandse situatie geredeneerd. Voor een Nederlandse melkveehouder begrijpelijk.

Alleen, wij leven niet op een eiland. Wij zijn onderdeel van een Europese markt. Waar ook andere melkveehouders actief zijn. Die evenveel rechten hebben als wij. En die misschien wel goedkoper kunnen produceren. So what? In tal van sectoren worden fabrieken gesloten, mensen ontslagen, en niet alleen maar omdat het crisis is. Maar ondernemers ontplooien ook nieuwe initiatieven, die voor (ander) werk zorgen. Zo gaat dat op een dynamische markt.

Op mondiaal niveau is het wat anders.

De Nederlandse zuivelindustrie heeft heel wat te betekenen in de wereld en moet in staat zijn zijn stempel te drukken op de Europese landbouwpolitiek. Goedkope import vanuit ontwikkelde niet-EU landen moet met argusogen worden bekeken. Want die wordt gesubsidieerd. En daar moeten wij ons tegen wapenen. Komt het niet tot akkoorden met landen als Nieuw-Zeeland, Australië, de VS, dan moet de EU maar zo flink zijn de goedkope import via invoerrechten of quota binnen de perken te houden. Daar moet de Nederlandse lobbymachine op worden gezet.

Dat impliceert tevens dat de EU ook eens kritisch naar haar eigen landbouwpolitiek kijkt.

De EU besteedt jaarlijks 3 miljard euro om landbouwoverschotten te exporteren, evenveel als aan ontwikkelingshulp. Ze bouwt haar subsidies niet af en zet evenmin de grens open voor de derde wereld.

Onze gesubsidieerde zuivelexport prijst de melkveehouderij in de derde wereld uit de markt, Spaanse tomaten blijven beschermd tegen Marokkaanse, miljoenen mensen in Zuid-Afrika blijven afhankelijk van suiker, dat men driemaal goedkoper produceert. Hun suikeroverschotten verkopen niet in Europa, omdat die onderworpen zijn aan 140 procent invoerrecht. Zelfs suikerwerk krijgt EU-exportsubsidie, waarmee de lokale industrie geen kans krijgt.

Akkoord dus dat er iets moet gebeuren, maar niet op Nederlands, maar op EU-niveau.

Paul Lookman

Koersel, België