Shell moet meer bezuinigen om dividend te kunnen handhaven

De nieuwe topman van Shell staat voor een oud probleem. Het olie- en gasconcern heeft moeite zijn balans in evenwicht te houden, nu de olieprijs 60 dollar per vat bedraagt. Peter Voser, die eerder deze maand van financieel directeur tot topman promoveerde, probeert verstandig genoeg de kosten te drukken. Hij kortwiekt het topmanagement voor 20 procent en is op zoek naar verdere bezuinigingsmogelijkheden.

Het tweede kwartaal had voor Shell makkelijker moeten zijn dan het eerste. De olieprijs stond in deze periode op gemiddeld 60 dollar per vat, tegen 45 dollar in de drie voorafgaande maanden. Daardoor kon de oliewinning uit de Canadese teerzanden weer een bescheiden winst boeken.

Maar de totale productie van Shell is met 5 procent gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, deels als gevolg van de onrust in Nigeria, deels het effect van hogere prijzen op overeenkomsten over het delen van de productie en deels door quota-beperkingen van de OPEC. Bovendien bestaat ongeveer 50 procent van de productie van Shell uit gas en de prijs daarvan daalt nog steeds.

Ondanks deze gemengde prestaties heeft Shell beloofd het dividend op peil te houden. Daartoe zal een delicaat evenwicht moeten worden gevonden tussen snoeien in de kosten, kapitaaluitgaven en verhoging van de schulden.

Voser heeft in het eerste halfjaar voor 700 miljoen dollar aan besparingen gevonden en nog méér beloofd, zonder precies aan te geven hoeveel. De kapitaaluitgaven zullen volgend jaar met 10 procent afnemen. Dat mag de plannen om de productie tegen 2012 met 2 tot 3 procent te laten groeien niet in gevaar brengen.

Tegen die tijd moeten een paar lucratieve nieuwe projecten in productie zijn genomen.

Maar ook met deze stappen zal Shell nog steeds extra kredieten nodig hebben als het concern aan het dividend wil vasthouden. De totale kosten van de kapitaaluitgaven en dividenduitkeringen zullen dit jaar 41 tot 42 miljard dollar bedragen. De operationele kasstroom zal volgens schattingen van Citigroup slechts 23,4 miljard dollar opbrengen.

De aandeelhouders moeten het dividend koesteren – de uitkering zal niet zonder slag of stoot gehandhaafd kunnen worden.

Fiona Maharg-Bravo

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Fiona Maharg-Bravo