Rijksmuseum werkt aan nieuwe ingang

De Spaanse architecten van het nieuwe Rijksmuseum in Amsterdam, Cruz en Ortiz, hebben een nieuw ontwerp getekend voor de entree in de onderdoorgang van het museum. Dat bevestigen zij in een interview met deze krant. Hiervoor is een nieuw raadsbesluit nodig, inclusief inspraakprocedure.

Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol en museumdirecteur Wim Pijbes hebben de laatste maanden een groot aantal betrokkenen gesproken, onder andere de Fietsersbond, over mogelijkheden om de verkeersstromen in de onderdoorgang – fietsers, voetgangers en museumbezoekers – beter te organiseren. Stichting het Nieuwe Rijksmuseum heeft een bouwadviesaanvraag ingediend bij het verantwoordelijke Stadsdeel Oud-Zuid. Dit is een eerste verkenning van de gevolgen van het nieuwe ontwerp voor de reeds afgegeven bouwvergunning. Museumdirecteur Pijbes: „Sinds mijn aantreden vorig jaar is me gebleken dat niemand tevreden is met de gang van zaken en evenmin met het resultaat. Iedereen heeft begrip voor onze wens om naar het best haalbare resultaat te streven.”

De gemeente Amsterdam heeft landschapsarchitect Michael van Gessel en stedebouwkundige Ton Schaap gevraagd een nieuw masterplan voor het totale Museumplein te ontwikkelen.

Plannen voor Museumplein: pagina 9

Cultureel Supplement: pagina 4 en 5

    • Tracy Metz