nrc.nl/obama

De discussie over de zorg blijft in de VS de nieuwscyclus domineren. Er is het conservatieve verzet, maar er is vooral de onderlinge Democratische verdeeldheid.