Nieuw Amsterdam

Jammer dat Russell Shorto (Boeken, 17.07.2009) geen kennis heeft genomen van de oratie van de Lutherse kerkhistoricus W.J. Kooiman over De Nederlandsche Luthersche gemeenten in Noord-Amerika 1649-1772 (Amsterdam 1946), noch van de artikelen en boeken van de Amerikaanse Lutherse kerkhistoricus Harry J. Kreider. Dan had Shorto geweten dat de starre calvinist Peter Stuyvesant bepaald geen tolerant bestuurder is geweest in het latere New York. Met name de Lutheranen in Nieuw Amsterdam, die nauwe banden onderhielden met Amsterdam, moesten het vaak ontgelden. De eerste Lutherse predikant van Nieuw Amsterdam, Johannes Ernestus Gutwasser, die op 10 april 1657 te Amsterdam tot predikant was geordineerd en met het schip `The Golden Mill` naar de Nieuwe Wereld was afgereisd, werd in Nieuw Amsterdam de voet behoorlijk dwars gezet en diende zelfs in 1659, twee jaar na zijn aankomst in Nieuw Amsterdam, terug te keren naar Europa. Toen Nieuw Amsterdam in 1664 overging naar de Engelsen kreeg de verdraagzaamheid pas enig reliëf.

    • Drs. Th.A. Fafié