Internetprobleem in West-Afrika

Rotterdam, 31 juli. - Grote delen van West-Afrika zijn verstoken van internet, door schade aan een onderzeese kabel. Pagina 15