Britse rechter: onderzoek naar hulp bij suïcide

De hoogste Britse rechterlijke instantie, de Law Lords, heeft gisteren een ernstig zieke vrouw in het gelijk gesteld die helderheid van het Openbaar Ministerie wil over de kans op vervolging van haar echtgenoot als hij haar helpt bij zelfdoding.

De 46-jarige Debbie Purdy, die aan een ernstige vorm van multiple sclerose lijdt, betoogt dat ze het recht heeft te weten waar ze aan toe is. De toestand van dit moment is niet helder.

Hulp bij zelfdoding is voor de Britse wet een misdrijf, waarop maximaal veertien jaar gevangenisstraf staat. Maar in de praktijk hebben de afgelopen jaren al meer dan honderd Britten hun leven bij de Zwitserse euthanasiekliniek Dignitas beëindigd, veelal bijgestaan door familieleden. Geen van hen is tot dusverre juridisch vervolgd.

Purdy wil op een zo laat mogelijk tijdstip een einde aan haar leven maken. Naar verwachting zal ze in dat stadium echter zozeer zijn verlamd dat ze daartoe zelf fysiek niet meer in staat zal zijn. Haar echtgenoot, de Cubaanse violist Omar Puente, kan haar daarbij helpen, maar Purdy wil niet dat hij het risico loopt te worden vervolgd.

Mocht justitie vasthouden aan de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding, dan wil Purdy al naar Zwitserland reizen wanneer ze nog in staat is zelf haar leven te beëindigen.

Het hoofd van het Britse Openbaar Ministerie, Keir Starner, kondigde gisteren na de uitspraak van de Law Lords aan dat hij in september met nieuwe, voorlopige richtlijnen denkt te kunnen komen die burgers duidelijk zullen maken wat ze in dergelijke gevallen kunnen verwachten. Na een brede maatschappelijke discussie hoopt Starner volgend voorjaar definitieve richtlijnen te kunnen geven.

Critici van het huidige terughoudende optreden van de Britse justitie in gevallen van hulp bij zelfdoding toonden zich gisteren bezorgd dat een minder streng beleid mensen zal stimuleren zelf een einde aan hun leven te maken. Veel mensen in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld door invaliditeit of anderszins, zouden meer onder druk kunnen komen te staan om zich het leven te benemen.