Verhagen en Israël

In het artikel `Vaak is hij te laks,soms te principieel` in nrc.next van 24 juli bekritiseert oud-europarlementariër Joost Lagendijk het beleid van Maxime Verhagen. De minister van Buitenlandse Zaken, als kampioen van de mensenrechten, faalt aan alle kanten met zijn beleid, maar ook Lagendijk faalt een klein beetje. Lagendijk wijt geen woord aan de grote stilte rondom de grootste veroorzaker van ellende in het Midden-Oosten: Israël. Over de inmiddels bewezen oorlogsmisdaden van Israël wordt niet gepraat. Israël heeft een respectabele hoeveelheid kernwapens waarover wordt gezwegen. Foutje van Lagendijk, totaal falen van Verhagen.

    • J. Landskroon Hardegarijp