Toekansnavel regelt temperatuur

Rotterdam, 30 juli. - De toekan gebruikt zijn grote snavel om af te koelen. Dat heeft bioloog Glenn Tattersall aangetoond door toekansnavels - naar verhouding de grootste van het vogelrijk - te bekijken met een infraroodcamera. Hij ontdekte dat de snavel snel opwarmt als de omgevingstemperatuur stijgt. Als het koud is straalt de snavel nauwelijks warmte uit. Door de toekansnavel loopt een netwerk van bloedvaten. Door de bloedtoevoer naar de snavel te veranderen reguleert de vogel de warmte die hij verliest. Als de bloedtoevoer wordt afgesneden zorgt de snavel voor 5 procent van het warmteverlies, als de aderen openstaan loopt dit op tot bijna 100 procent.