Extra IMF-geld armste landen

De armste landen krijgen extra financiële steun om de financiële crisis en de recessie door te komen. Het Internationale Monetair Fonds (IMF) trekt 17 miljard dollar (ruim 12 miljard euro) uit voor extra leningen en en voert daarnaast een rentevrijstelling door. Dit heeft het IMF gisteren bekendgemaakt.

Een deel van de extra middelen die het IMF vrijmaakt, komt uit de voorgenomen verkoop van 400 ton van de goudreserves van het Fonds. Naast rentebaten op het kapitaal dat deze verkoop opbrengt, kan ook de boekwinst uit de verkoop, bij een goudprijs boven 850 dollar per troy ounce goud, worden ingezet.

De uitbreiding van de kredietfaciliteiten met 17 miljard dollar, waarvan 8 miljard dollar in de twee eerstvolgende jaren, geldt tot 2014. Daarnaast zorgt het IMF voor extra financiële ruimte bij de armste landen door tot 2011 geen rente te vragen op uitstaande kredieten.

Het bestuur van het IMF keurde gisteren ook de uitbreiding van het vermogen van het Fonds goed met omgerekend 250 miljard dollar aan zogenoemde SDR’s. Deze ‘speciale trekkingsrechten’ zijn een kunstmatige valuta die is samengesteld uit een mandje van dollars, yen, Britse ponden en euro’s. Deze kapitaalsuitbreiding was eerder dit jaar door de G20, de groep van twintig belangrijkste landen in de wereldeconomie, afgesproken.

Van de 250 miljard wordt 18 miljard vrijgemaakt om de deviezenreserves van de armste landen te versterken.

De goudverkopen moeten nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders van het IMF. Een dergelijk zwaarwegend besluit bij het IMF moet worden genomen met een meerderheid van 85 procent van het stemrecht van de lidstaten. De marktwaarde van 400 ton goud bedroeg vanmorgen 11,2 miljard dollar.

Op de goudmarkt wordt verwacht dat een goudverkoop door het IMF zal worden ingepast in een bestaand arrangement tussen de grote centrale banken dat hun goudverkopen regelt en moet zorgen dat de goudprijs zo min mogelijk wordt beïnvloed.