Britse gemeente nalatig bij sloop

Een Britse rechter heeft gisteren bepaald dat het gemeentebestuur van de Engelse plaats Corby nalatig is geweest bij de ontmanteling van een staalfabriek. Hij noemde de mogelijkheid reëel dat de vervuiling die hiermee gepaard ging tot misvormingen bij zestien baby’s had geleid.

Advocaten van achttien slachtoffers hadden betoogd dat de handicaps waarmee de kinderen waren geboren, te wijten waren aan een „soep van giftige stoffen” waaraan hun zwangere moeders als gevolg van de afbraak van de fabriek waren blootgesteld tussen 1985 en 1999. De gemeente heeft de samenhang tussen de sloop en de misvormingen steeds ontkend.

De uitspraak van de rechter wordt gezien als een belangrijke overwinning voor de ouders van de kinderen, die al jaren procederen tegen de gemeente. De ouders ontdekten na verloop van tijd dat er een tien keer zo hoog aantal misvormde kinderen werd geboren in de nabijheid van de afgebroken staalfabriek als elders in het land. Het gaat om kinderen die enkele vingers of tenen missen. De misvormingen berokkenden zowel de kinderen als hun ouders veel leed. De klachten van de ouders van twee kinderen werden overigens ongegrond verklaard, omdat ze volgens de rechter van te late datum waren.

De rechter oordeelde dat de vervuilde modder en de giftige stofdeeltjes die bij de sloop de fabriek vrijkwamen zich ook over naburige huizen hadden verspreid. Vrachtwagens transporteerden lange tijd ladingen vol giftig materiaal onbeschermd door de stad.

Het zal overigens nog nieuwe rechtszaken vergen om, van geval tot geval, vast te stellen of de misvormingen inderdaad het gevolg zijn aan de blootstelling aan metalen als cadmium, chroom en nikkel. Daarvan staat vast dat ze kankerverwekkend kunnen zijn. Minder duidelijk is of ook misvormingen van embryo’s er door kunnen worden veroorzaakt.

Tot 1980 stond er een grote staalfabriek van het toenmalige British Steel in Corby (60.000 inwoners). Er werkten 10.000 mensen. Toen die werd gesloten, besloot de gemeente het omvangrijke complex zo snel mogelijk geschikt te maken voor andere activiteiten. Ze slaagde deels in haar opzet. Er vestigden zich al snel nieuwe bedrijven en er werden 15.000 nieuwe banen geschapen.