SP wil af van speciale regeling wachtgeld voor werkloze politici

De SP-fractie in de Tweede Kamer wil af van de speciale wachtgeldregeling voor politici. In het vervolg zullen Tweede Kamerleden, ministers of staatssecretarissen die hun baan kwijt raken als het aan de Socialistische Partij ligt onder exact dezelfde regels vallen als overige werknemers.

Dit staat in een initiatiefwetsvoorstel dat de SP vandaag heeft ingediend. De voorgestelde wijziging betekent onder andere dat gewezen politici ook zullen worden onderworpen aan een sollicitatieplicht of passende arbeid zullen moeten aanvaarden. Concreet stelt de grootste oppositiepartij voor het wachtgeld te beperken tot maximaal 38 maanden. Dit komt overeen met de regeling zoals die geldt voor rijksambtenaren. Het kabinet stelde begin deze maand voor de wachtgeld periode voor oud-politici terug te brengen van zes naar vier jaar.

Volgens Ronald van Raak, het Tweede Kamerlid van de SP dat de initiatiefwet heeft opgesteld gaan voornemens van de regering om de werkloosheidsregelingen voor politici te versoberen lang niet ver genoeg. Ze blijven gunstig afsteken tegen de voorzieningen voor andere werknemers en er is bovendien sprake van een overgangsregime waardoor de wijzigingen niet zullen gelden voor de huidige politici. „Dat vind ik niet kunnen”, zegt Van Raak. Hij wijst er op dat de Tweede Kamer reeds in 2003 een motie heeft aangenomen van toenmalig SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen waarin tot een sollicitatieplicht voor ex-politici werd opgeroepen. Van Raak: „Sindsdien wordt er vooral gediscussieerd, maar maatregelen zijn tot nu toe uitgebleven.”

Vorig jaar ontvingen in totaal 23 voormalige ministers en staatssecretarissen nog wachtgeld, zo bleek uit een overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ooit werd de aparte wachtregeling voor politici in het leven geroepen met het idee dat zij een riskanter beroep hadden. Een kabinetscrisis betekent immers dat de baan wegvalt. Deze consequentie zou echter zo min mogelijk moeten meespelen bij een beslissing over de wachtgeldregeling.