Poldermoslim ontkerkelijkt ook

De ontkerkelijking in Nederland zet zich voort, ook in de islam. Steeds minder moslims in Nederland bezoeken een moskee. Het aantal gelovigen dat minimaal een keer per maand naar een moskee gaat, is in tien jaar met 12 procentpunt afgenomen: van 47 naar 35 procent.

Dat blijkt uit het rapport Religie aan het begin van de 21ste eeuw van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag is verschenen. Uit het onderzoek, een vervolg op een CBS-rapport uit 2001 over religie in Nederland in de 20ste eeuw, blijkt bovendien dat het aantal moslims in Nederland de afgelopen jaren niet is toegenomen. Volgens nieuwe CBS-berekeningen telde Nederland in de periode 2007-2008 zo’n 825.000 moslims. De laatste vier jaar is het percentage moslims gelijk gebleven. Ongeveer 45 procent van alle niet-westerse allochtonen is moslim.

De daling van het moskeebezoek past in de algemene trend van ontkerkelijking in Nederland. In een rapport uit 2006 van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd al geconstateerd dat het kerkbezoek afneemt, terwijl mensen zich wel gelovig blijven noemen.

Regelmatig kerkbezoek is in de periode 1999-2008 in alle leeftijdcategorieën afgenomen volgens het rapport. In 2008 ging van alle jongeren nog 13 procent regelmatig naar de kerk, van de 75-plussers was dat 34 procent. Vooral onder 55- tot 64-jarigen is het kerkbezoek vrij sterk gedaald. Over het algemeen geldt: hoe kleiner de kerkelijke betrokkenheid, hoe hoger de opleiding.

Bij het katholieke en protestantse volksdeel noemen vooral mannen zichzelf kerkelijk (56 procent), bij de moslimgemeenschap zijn vooral de vrouwen gelovig. Zo noemt ruimt 80 procent van de niet-westerse allochtonen zichzelf ‘kerkelijk’, ruim de helft (52 procent) van hen is vrouw. Moskeebezoek is weer vooral een mannenaangelegenheid: 34 procent van de islamitische mannen bezoekt wekelijks of vaker de moskee. Bij de islamitische vrouwen is dat nog geen 15 procent. Vorig jaar ging de helft van de moslimbevolking bijna nooit of nooit naar de moskee. Ruim tweederde gaat er regelmatig naartoe, bijna een kwart van de moslims wekelijks of vaker.

Gelovigen hebben minder behoefte aan instituten om uiting te geven aan hun geloof, aldus Jan Latten, demograaf bij het CBS en hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam. „De beleving van godsdienst is steeds meer een privéaangelegenheid geworden. Deze algemene ontwikkeling raakt nu dus ook de moslimgemeenschap.”

Religie: pagina 2