nrc.nl/discussie: abortus

Stilletjes heeft staatssecretaris Bussemaker in mei doen weten dat de overtijdbehandeling onder de Wet afbreking zwangerschap valt, schrijft Elsbeth Etty. Een tegemoetkoming aan „gejengel” van de ChristenUnie?