Meer mensen kiezen voor een ander beroep

Den Haag. Tussen 2007 en 2008 zijn 880.000 mensen van beroep veranderd. Tussen 2004 en 2005 waren dat er bijna 600.000, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week heeft gepubliceerd. Volgens het CBS laten de cijfers zien dat mensen meer van baan wisselen in een krappe arbeidsmarkt. Vooral jongeren veranderen vaak van beroep. Tussen 2007 en 2008 ging ruim een kwart van de werkzame jongeren tussen de 15 en 25 jaar iets anders doen. Van de 25 tot 45-jarigen was dat 14 procent en van de 45-plussers 7 procent.