Frankrijk wil belasting op CO -uitstoot 2

Frankrijk wil als eerste grote land in Europa CO2-belasting invoeren. Direct na de zomer komt de regering met voorstellen voor een heffing op de uitstoot van elke ton kooldioxide.

De opbrengst van de CO2--belasting wordt zo verdeeld, dat voor de Fransen per saldo geen lastenverzwaring optreedt, zo beloofden de ministers Jean-Louis Borloo (Ecologie) en Christine Lagarde (Financiën) gisteren.

President Nicolas Sarkozy is de initiatiefnemer van de heffing, waarover een commissie onder leiding van ex-premier Michel Rocard gisteren advies uitbracht. Deze commissie van experts stelt voor om vanaf 2010 32 euro belasting te heffen op elke ton kooldioxide.

Volgens minister Borloo is het doel van de belasting „een geleidelijk begin maken met een verandering van onze leefwijze”. Die heffing moet volgens het advies van de commissie-Rocard jaarlijks 5 procent stijgen, tot 100 euro per ton in 2030.

De Contribution Climat Energie zoals de officiële naam luidt, zal naar schatting volgend jaar 9 miljard euro opbrengen. Dat bedrag zal worden aangewend om andere lasten te verlichten. Volgens de commissie-Rocard komt de rekening per gezin volgend jaar uit op een bedrag tussen 78 en 344 euro.

In de praktijk zal de taxe carbone, ‘brandstofbelasting’ zoals de heffing al genoemd wordt, vooral aan de pomp merkbaar zijn: benzine wordt per liter 7 à 8 cent duurder, diesel bijna 9 cent.

Als het echt zover komt. Want gisteren bleek meteen dat er alom kritiek is. De compensatie wordt beoordeeld als onduidelijk. De socialistische oppositie vreest voor koopkrachtverlies.

Regeringspartij UMP ziet niet genoeg garanties voor bedrijven dat hun concurrentiekracht niet wordt aangetast. Rocard oppert een „groene cheque”, te betalen door de regering aan gezinnen en bedrijven.

Scandinavische landen als Denemarken, Noorwegen en Zweden voeren al klimaatbeleid met belastingmaatregelen. Frankrijk kiest voor een voorzichtig begin. Het tarief van 32 euro per ton is drie keer zo laag als dat in Zweden, waar de belasting al 18 jaar bestaat.