De advocaat

U bent advocaat. Wat voor soort zaken behandelt u?

„Ik heb samen met een vriend een algemene advocatenpraktijk. Toch heb ik me in de loop der jaren gespecialiseerd in familierecht. In meer dan de helft van de gevallen komt dat in de praktijk neer op het voeren van echtscheidingszaken. Zoals veel van mijn collega’s pak ik echtscheidingen tegenwoordig meestal aan via bemiddeling. Daarmee probeer ik te voorkomen dat de echtscheiding voor de rechter wordt uitgevochten.”

Hoe gaat dat allemaal in zijn werk?

„Bij bemiddeling proberen beide partijen in overleg afspraken te maken over de afwikkeling van de scheiding. Dan gaat het bijvoorbeeld over een regeling voor de kinderen, alimentatie en boedelscheiding. Op basis van die afspraken stel ik het echtscheidingsconvenant op. De rechter spreekt vervolgens de scheiding uit, maar die rol is puur formeel. De scheidende partners hoeven niet naar de rechtbank om daar de zaak uit te vechten.”

Lastig, er samen uitkomen bij een scheiding.

„Dat zou je denken, maar in de meeste gevallen blijkt het toch te lukken. Het is vaak wel een emotioneel proces om tot afspraken te komen. Ik heb regelmatig huilende of woedende mensen aan tafel. Ik begin het proces altijd met een gesprek over het waarom van de scheiding. Vaak blijkt dat er bij beide partners onderhuids nog allerlei verwijten leven. Zolang die niet zijn uitgesproken, is het moeilijk om tot goede afspraken te komen over bijvoorbeeld de kinderen en de afwikkeling van de financiën.”

Tobias Reijngoud

    • Tobias Reijngoud