Correcties & aanvullingen

Foto barbecue

Bij het artikel De worstjes smaken naar wormen, volgens Jonathan (28 juli, pagina 3) is een verkeerde foto geplaatst. De juiste foto is, met het bijbehorende artikel, te zien op nrc.nl/binnenland.