VVD: kabinet had EU-besluit IJsland niet mogen goedkeuren

De VVD vindt dat Nederland gisteren in Brussel ten onrechte heeft ingestemd met de eerste fase van IJslands toetreding tot de Europese Unie. Het Tweede Kamerlid Han ten Broeke van deze partij zegt dit in een reactie op het gisteren in Brussel genomen besluit van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie. Die hebben de Europese Commissie verzocht een rapport op te stellen over het ruim 300.000 inwoners tellende eiland dat formeel heeft gevraagd lid te mogen worden van de EU.

Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) heeft zijn IJslandse ambtgenoot Skarphédinsson vorige week gewaarschuwd dat zijn land eerst de betalingsverplichtingen aan gedupeerde Nederlandse spaarders moet nakomen voordat zal worden ingestemd met het gewenste EU-lidmaatschap. In een overeenkomst met de Nederlandse regering heeft IJsland beloofd de ruim 100.000 spaarders schadeloos te stellen. Maar het parlement van IJsland heeft tot nu toe geweigerd de compensatieregeling goed te keuren.

Het vragen om een rapportage zoals de ministers van Buitenlandse Zaken gisteren hebben gedaan, is de gebruikelijke eerste stap op weg naar een EU-lidmaatschap. Nederland heeft ingestemd, omdat volgens Buitenlandse Zaken IJsland juist in de nu gestarte toetredingsprocedure kan aantonen zijn verplichtingen na te komen. Maar volgens VVD’er Ten Broeke hebben de EU-ministers een trein in gang gezet die niet meer is te stoppen. Overigens vindt hij het vreemd dat Verhagen gisteren niet aanwezig was bij de vergadering over dit onderwerp.

Ook de regeringspartijen CDA en PvdA vinden dat IJsland geen lid kan worden zolang de Icesave-spaarders niet zijn gecompenseerd. Kamerlid Luuk Blom (PvdA) heeft daarentegen geen bezwaar tegen de nu in gang gezette procedure. Hij wijst erop dat uiteindelijk de nationale parlementen definitief besluiten over toetreding.