Spaarders laten ruim 2 ton liggen

Amsterdam, 28 juli. - Ruim 8.700 Nederlandse spaarders hebben bij de IJslandse internetspaarbank Icesave in totaal 233.000 euro laten liggen. Ze maakten geen gebruik van het depositogarantiestelsel. Pagina 13