Radicale politicus die de 'sociale vrede' bedreigt kan strafbaar zijn

Discriminerende taal van politici tegen buitenlanders mag bestraft worden. Met deze uitspraak van het Hof in Straatsburg, waar hij om had gevraagd, schoot een verontwaardigde Waalse parlementariër deze maand in eigen voet. Daniël Féret afgevaardigde van het Front National, zorgde juist voor een beperking van de uitingsvrijheid voor politici, en niet voor de verruiming die hij beoogde. Straatsburg oordeelde namelijk dat de Belgische rechter hem terecht tien jaar zijn kiesrecht had ontzegd.

Deze weinig opgemerkte uitspraak van half juli wordt door Nederlandse juristen „vernieuwend” genoemd. En een indicatie dat politici bestraft mogen worden als ze de sociale vrede of het vertrouwen in democratische instellingen bedreigen. Bijvoorbeeld als ze discriminerende maatregelen beloven.

Féret is wegens haatzaaien in 2006 veroordeeld tot een taakstraf en ontzetting uit zijn kiesrecht voor tien jaar. Hij verzette zich tegen de ‘islamisering van België’ en bepleitte sluiting van asielcentra. Zijn klacht dat België de vrijheid van meningsuiting schond, verwierp het Hof echter met vier tegen drie stemmen.

Staatsrecht hoogleraar Inge van der Vlies concludeert dat het dreigen met discriminerende maatregelen een legitieme grond voor vervolging kan zijn. Volgens ‘Straatsburg’ bevorderde Féret „waarschijnlijk sociale spanningen en ondermijnt (hij) het vertrouwen in democratische instellingen. In dit geval was er een maatschappelijke noodzaak om de belangen van de immigrantengemeenschap te beschermen”.

Van der Vlies noemt de uitspraak ‘gedurfd’. „Het Amsterdamse Hof heeft met soortgelijke overwegingen geoordeeld dat een vervolging van Wilders geboden is.” Het Hof benadrukt het rechtsstatelijk karakter van de democratie. „Daarbij hoort het beschermen van minderheden, die vertrouwen in het rechtsstatelijke karakter van democratische instituties moeten kunnen hebben.”

Hoogleraar mensenrechten Martin Kuijer noemt het arrest ook „vernieuwend”, omdat ontzetting uit de kiesrechten wordt goedgekeurd. Dat komt neer op een beroepsverbod. Ook vindt hij het accent op de sociale vrede opvallend.

Uitspraak: pagina 2