NPCF, PGO en VWS

Eerder werd op dit blog geschreven over de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF). Zie hier. Wat is er aan de hand? Deze federatie bleek er nogal eens net zo over te denken als het ministerie van Volksgezondheid. Geen wonder, schreef niet praktiserend huisarts Jongejan in een reactie op dit blog, want de federatie ontvangt,


Eerder werd op dit blog geschreven over de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF). Zie hier. Wat is er aan de hand? Deze federatie bleek er nogal eens net zo over te denken als het ministerie van Volksgezondheid. Geen wonder, schreef niet praktiserend huisarts Jongejan in een reactie op dit blog, want de federatie ontvangt, via het fonds PGO, subsidie van het ministerie van Volksgezondheid. De NPCF had hier verder geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar kwam eerder wel met een onderzoek waaruit bleek dat 94 procent van de patiënten in Nederland voor het Eletronisch Patiëntendossier (EPD) zou zijn.

Kamerlid Fleur Agema (PVV) heeft later vragen gesteld aan minister Klink over de subsidie van een kwart miljoen aan de NPCF voor het aanstellen van een interim-directeur. Daar kwam onlangs een antwoord op:

De gevraagde bedragen waren bedoeld voor de bekostiging van een interim-directeur in de periode april 2008 tot en met maart 2009. Behalve de kosten van de interim-directeur omvatten de genoemde bedragen ook de kosten voor BTW, een tarief van ongeveer 20% voor het bureau dat de interim-manager uithuurt, de kosten voor pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en dergelijke. Overigens zijn er voor de vergoedingen voor interim-managers vooralsnog geen gereguleerde maxima.

Daarmee verdiende de interim-directeur dus meer dan de huidige Balkenendenorm (181.000 euro). De minister benadrukt dat de subsidie via het fonds PGO liep en dat de subsidie is verstrekt omdat “de NPCF zich anders in de geschetste onzekere situatie langdurig had moeten vastleggen door een nieuwe manager in dienstverband aan te trekken.” Die situatie ontstond door het vertrek van directeur Iris van Bennekom. Zij kreeg een baan bij, jawel, het ministerie van Volksgezondheid.

Agema stelde daar ook nog een vraag over:

Deelt u de mening dat de schijn van vriendjespolitiek hier aanwezig is, aangezien de extra subsidie bij VWS vandaan komt, waar de oud-directeur is gaan werken? Hoe gaat u dit herstellen?

Het antwoord:

Er is geen enkel verband tussen de beide aangelegenheden.

Overigens is het het fonds PGO eind 2008 opgeheven en overgeheveld naar VWS. Als Unit fonds PGO hangt het als uitvoeringsorganisatie onder het CIBG.

Inmiddels is de nieuwe directeur aangetreden: Atie Schipaanboord. Zij zat waarschijnlijk in 2006 in de VWS-commissie van de VVD . Alleen toen als mevrouw A Schilpaanboord. Verder is namelijk nooit iets van mevrouw Schilpaanboord vernomen.

Snel meer…

    • Marc Chavannes