Niet medisch specialisten maar overheid zorgt voor krapte arbeidsmarkt

Het is mij een genoegen als medisch specialist in een academisch ziekenhuis te werken, alhoewel de inkomensverschillen tussen academische en niet-academische specialisten ernstige vormen aannemen en niet zelden een factor twee of meer bedragen. In het hoofdredactioneel commentaar van 24 juli krijgen de medisch specialisten hiervan zelf de schuld, omdat zij moedwillig de krapte op de arbeidsmarkt in stand zouden houden.

Dat is een vreemd argument in deze discussie en ook aantoonbaar onjuist. Inderdaad geven de beroepsverenigingen advies over de instroom van nieuwe specialisten. Echter, dit doen zij sinds bijna tien jaar binnen het Capaciteitsorgaan, een instelling waarin medische beroepsgroepen, verzekeraars en opleidingsinstellingen zijn verenigd en die door VWS wordt gesubsidieerd. Dit advies gaat vervolgens naar de minister van VWS die de uiteindelijke instroom bindend vaststelt onder het motto: wie betaalt, die bepaalt.

    • Prof. Dr. P.Fockens Mdl-Arts