Natuurramp kost verzekeraars11 miljard dollar

München, 28 juli. - Natuurrampen hebben verzekeraars wereldwijd in de eerste zes maanden van dit jaar 11 miljard dollar gekost. Dat is licht boven het gemiddelde, meldde Münchener Re, `s wereld grootste herverzekeraar, gisteren. De totale economische schade van natuurrampen kwam op 25 miljard dollar, iets lager dan gemiddeld. Het verzekerde bedrag viel hoger uit dan gemiddeld, omdat zich meer rampen voordeden in de VS en Europa, waar de verzekeringsdichtheid hoger is dan in armere landen.