Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Economie

Laat deze mannen hun werk maar doen

Het kabinet bestrijdt de crisis met subsidies voor verbouwingen die woningen energiezuiniger maken.

Hoe zorg je dat je hiervoor in aanmerking komt?

Foto Flip Franssen Het kabinet bestrijdt de crisis met subsidies voor verbouwingen die woningen energiezuiniger maken. Hoe zorg je dat je hiervoor in aanmerking komt? Nederland, Nijmegen, 2-6-2009 Steigerbouwers aan het werk op een bouwplaats van Elektrabel. Foto: Flip Franssen bouwterreinen bouwvakkers steigers
Foto Flip Franssen Het kabinet bestrijdt de crisis met subsidies voor verbouwingen die woningen energiezuiniger maken. Hoe zorg je dat je hiervoor in aanmerking komt? Nederland, Nijmegen, 2-6-2009 Steigerbouwers aan het werk op een bouwplaats van Elektrabel. Foto: Flip Franssen bouwterreinen bouwvakkers steigers Franssen, Flip

Altijd al je huis willen isoleren? Nu is hét moment om dat te laten doen. Het kabinet heeft vanwege de crisis speciale subsidieprogramma’s opgesteld voor energiezuinige verbouwingen. Dat geld dient twee doelen: de bouwvakkers blijven aan het werk en bestaande woningen worden zuiniger.

1Hoe vraag je een dergelijke subsidie aan? Bij SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, kun je een aanvraag indienen voor een maatwerkadvies. Woningeigenaren die een gecertificeerde adviseur inschakelen om een dergelijk advies af te nemen komen eenmalig in aanmerking voor een subsidie van maximaal 200 euro of driekwart van de totale rekening. Om de subsidie binnen te halen moet een kopie van de factuur, met daarop een omschrijving van de werkzaamheden, en een betalingsbewijs naar SenterNovem worden opgestuurd. Voor dit jaar is in totaal 3 miljoen euro te vergeven. Dat zijn 15.000 adviezen. De subsidieregeling loopt tot het einde van 2010 door. De regeling gaat officieel pas in oktober in, maar wordt met terugwerkende kracht per 1 juli ingevoerd. Alleen huiseigenaren met een woning die voor 1995 is gebouwd, kunnen een beroep doen op de regeling.

2Waar kan de subsidie zoal aan worden besteed? De voor woningeigenaren meest directe financiële bijdrage aan hun verbouwingsbudget is een subsidie op isolatieglas. In het gunstigste geval betaalt de overheid eenvijfde van de rekening. Breng je voor 1 oktober dubbel glas aan, bewaar de factuur van het plaatsen van het isolatieglas dan goed. Zo kun je de aankoop altijd aantonen. Het isolatieglas moet uiterlijk voor 31 december 2010 zijn geplaatst.

3Zijn er nog meer redenen waarom ik juist nu moet verbouwen? Een meer algemene stimuleringsmaatregel is de verlaging van de btw op het aanbrengen van vloer- dak- en gevelisolatie van 19 naar 6 procent. De belastingverlaging geldt voor arbeid en in beperkte mate ook voor isolatiemateriaal. De btw-verlaging is niet van toepassing op verbouwingen die niets met isolatie te maken hebben, zoals het plaatsen van een dakkapel, en heeft ook geen betrekking op het plaatsen van isolatieglas. Want daarvoor geldt alleen de al eerder genoemde stimuleringsmaatregel.

4 Heeft de regeling nog invloed op mijn hypotheek? Wie zijn huis renoveert en het energiezuiniger maakt, kan een groene hypotheeklening afsluiten. Hoe energiezuiniger de woning na de verbouwing wordt, hoe hoger het bedrag van de groene lening. Daarbij geldt een minimum van 25.000 en een maximum van 100.000 euro. De groene lening moet worden aangevraagd bij de bank. Die stelt in overleg de energiebesparing vast en het daaraan gekoppelde rentevoordeel. Deze groene lening bestaat sinds mei vorig jaar en vloeit voort uit het stimuleringsbeleid van de regering voor groene beleggingen.

Heb je geen overwaarde op je huis om een hypothecaire lening af te sluiten, dan kun je gebruik maken van een garantstelling van het Rijk. Hiervoor moet een lening worden afgesloten bij de bank. Wordt het geld vervolgens besteed aan energiebesparende maatregelen voor de eigen woning, dan verstrekt de overheid een garantie waardoor de rente die de bank voor de lening in rekening brengt een stuk lager wordt.

De kosten voor de lening kunnen ook worden verlaagd door gebruik te maken van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NHG wordt niet alleen verstrekt op hypotheken maar ook op leningen die worden gebruikt voor woningverbeteringen. De garantie, die al gauw een rentevoordeel oplevert van 0,2 tot 0,5 procentpunt, geldt voor de volledige lening.

Het aanvraagformulier voor de subsidie is te vinden via de link www. senternovem.nl/maatwerkadvies.