Ja? En? Dus?

In de roman The Hitchhikers’ Guide To The Galaxy beschrijft Douglas Adams een supercomputer genaamd Deep Thought, die kan berekenen wat het Ultieme Antwoord op „het Leven, het Universum en Alles” is. Na 7,5 miljoen jaar pruttelen komt hij met de Verlossende Uitkomst: 42.

Ja? En? Dus?

Niemand weet raad met het Antwoord, want: niemand weet wat het betekent. Deep Thought verzekert zijn toehoorders dat 42 „het Juiste Antwoord” is, maar dat het probleem vermoedelijk gelegen is in het feit dat „niemand precies weet wat De Vraag was”.

Gevolg: er verandert niets.

Hier moest ik aan denken toen ik hoorde dat de PVV aan alle ministeries heeft gevraagd om uit te rekenen wat allochtonen de samenleving kosten. Ik voorzie het volgende scenario: na maanden gesteggel over rekenmethodes, economische modellen en definities van het woord ‘allochtoon’, komt men tot de conclusie dat de totale groep niet-Nederlanders de samenleving gemiddeld 2 miljard euro en 12 cent per jaar kost.

Ja? En? Dus?

Dus, zal de SP zeggen: dit bewijst dat allochtonen tot de onderklasse behoren en dat het daarom van cruciaal belang blijft om de sociale voorzieningen te versterken die hen uit deze armoede- criminaliteits- en discriminatiespiraal kunnen tillen – zodat ze de samenleving uiteindelijk meer zullen opleveren dan ze kosten.

Nee, zal de VVD zeggen: dit bewijst dat allochtonen, ontmoedigd door diezelfde sociale voorzieningen, hun verantwoordelijkheid niet nemen, en dat het daarom van cruciaal belang blijft om hen met uitkeringsverlagingen te prikkelen actief deel te nemen aan het arbeidsproces – zodat ze de samenleving uiteindelijk meer zullen opleveren dan ze kosten.

Ja máár, zal D66 zeggen: zolang we allochtonen blijven categoriseren als last in plaats van als lust, zullen ze nooit volwaardig kúnnen en wíllen deelnemen aan de samenleving – waardoor ze meer blijven kosten dan ze opleveren.

Maar hoho, zal de PVV zeggen: zolang allochtonen niet volwaardig deelnemen – en ons dus meer kosten dan opleveren – hebben wij het volste recht ze te categoriseren als last in plaats van als lust.

Dus?

Dus verandert er niets.

Rob Wijnberg

    • Rob Wijnberg