Israël en VS oneens over aanpak Iran

Het bezoek van een zware Amerikaanse regeringsdelegatie aan Israël heeft groeiende onenigheid over het nucleaire programma van Iran naar voren gebracht. Jeruzalem maakte gisteren nadrukkelijker dan voorheen duidelijk dat het de optie openhoudt van een militaire aanval op de Iraanse atoominstallaties.

De Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, sprak gisteren in Jeruzalem met zijn Israëlische ambtsgenoot Ehud Barak. Tijdens een persconferentie na afloop herhaalde Gates het voornemen van president Barack Obama om Iran via diplomatie kanalen te overreden om afstand te doen van zijn nucleaire ambities. Gates probeerde de Israëlische zorgen over Irans atoomprogramma te sussen door te verklaren dat het Amerikaanse aanbod aan Iran „niet oneindig” is en dat de Verenigde Staten „op het geschikte ogenblik” zullen optreden.

Gates’ woorden werden in opmerkelijk scherpe bewoordingen afgedaan door Barak. Verwijzend naar het Amerikaanse gespreksaanbod aan Iran zei de Israëlische minister dat „het op dit moment niet zo heel veel zin heeft om daar over te praten”. Barak zei dat Israël „geen enkele optie” uitsluit wat betreft Iran, waarmee hij bedoelt dat Israël zich het recht voorbehoudt om, desnoods zonder instemming van Washington, een militaire aanval op Iran uit te voeren.

„Wij geloven duidelijk dat geen enkele optie van tafel moet verdwijnen”, zo verklaarde Barak, „dat is ons beleid, we menen het, we raden anderen aan om hetzelfde standpunt in te nemen, maar we kunnen het aan niemand opleggen.”

Washington en Jeruzalem vrezen beide dat Teheran zijn nucleaire programma gebruikt voor de productie van een kernwapen. Teheran houdt vol dat het programma bedoeld is voor energiedoeleinden. Israël heeft altijd de militaire optie opengehouden, maar Washington zet sinds het aantreden van de regering-Obama nadrukkelijker in op een diplomatieke oplossing.

Washington heeft het diplomatieke verkeer met Jeruzalem flink opgevoerd door deze week een reeks topdiplomaten en -politici op bezoek te sturen voor overleg over Iran. Behalve Gates bezoeken ook nationaal veiligheidsadviseur James L. Jones, Iran-expert en lid van de Nationale Veiligheidsraad Dennis Ross, en speciale Midden-Oosten-gezant George Mitchell Israël. (Reuters, AP)