In de 'kwaakflow' raken

Als je de echt grote problemen in het leven even niet meerekent, is van saaie mensen afkomen op een feestje het moeilijkste wat er is. Daar bedoel ik jullie natuurlijk niet mee, mensen met wie ik laatst op dat ene feestje zo gezellig heb staan praten. Echt niet. Ik bedoel: soms raak je met iemand in gesprek, of liever gezegd je stelt hem één vraag, en dan zie je hem vanaf een steeds groter wordende psychische afstand wegzeilen op het goed in de lak zittende schip van zijn eigen monoloog.

Daar sta je dan. Het zijn momenten dat ik me afvraag waarom ik toch in vredesnaam ‘nee’ heb gezegd tegen de workshop ‘nee zeggen voor vrouwen’ die een vriendin van mij laatst organiseerde. Waarschijnlijk om haar te laten zien dat ik het heus wel kon. Pure bluf.

Nou, niet alleen bluf. Ik kan me ook wel voorstellen hoe ze dit soort problemen aanpakken, in een assertiviteitscursus. In any psychologische cursus. Je moet je eerst bewust worden van het probleem, dan moet je het bewust aanpakken en veel oefenen met de schouders eronder en alles, en op een gegeven moment kun je het.

Het punt is: dat werkt niet met saaie mensen op feestjes. Het betekent namelijk dat je alle feestjes te lijf moet met de bewuste houding: ik fladder vandaag eens helemaal op eigen regie van mens naar mens. Dat vereist een alertheid die misschien wel bij recepties past, maar niet bij feestjes.

O, ik zie dat soort mensen weleens hoor, altijd fier rechtop, altijd een gesprek het eerst afbreken. Maar ik wil op een feestje ergens in een relaxte ‘kwaakflow’ raken met leuke mensen. Dus wat doet mijn geest bij een saai persoon? Die zoekt zijn eigen flow, gaat iets voor zichzelf doen. Beetje rondkijken, beetje nadenken. Plotseling merk je: ik sta hier al uren. En om dan ineens rechtop te gaan staan, middenin wat de andere persoon denkt dat een gesprek is, en ‘doei’ te zeggen – dat is het moeilijkste wat er is.

In De Theoriefabriek bespreekt Ellen de Bruin elke week al dan niet gangbare theorieën over menselijk gedrag.

    • Ellen de Bruin