Hirsch Ballin: meer zaken kantonrechter

De kantonrechter moet meer bevoegdheden krijgen, zodat hij meer zaken kan behandelen. Voortaan mag de kantonrechter geschillen behandelen die gaan over een bedrag tot 25.000 euro. Nu is dat nog 5.000 euro. De kantonrechter mag zich straks ook buigen over conflicten over consumentenleningen – leningen tot 40.000 euro – en consumentenkoop.

Dit staat in een wetsvoorstel dat minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het voorstel moet het voor burgers gemakkelijker maken relatief eenvoudige zaken aan de rechter voor te leggen, zonder dat zij verplicht zijn een advocaat in te schakelen. Voor de kantonrechter mogen burgers hun zaak namelijk zelf bepleiten. Het kabinet wil, zo meldde het ministerie van Justitie gisteren, dat „de laagdrempelige, efficiënte en klantvriendelijke werkwijze van de kantonrechtspraak structureel wordt versterkt”.

De kantonrechter behandelt onder meer civiele zaken, arbeidszaken en huur- en pachtzaken.

In het voorstel van Hirsch Ballin staat dat burgers klachten over rechters mogen indienen bij de Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie van Nederland. Nu kan dat alleen bij het gerecht waar de betreffende rechter werkt.

Hirsch Ballin heeft bovendien samen met de Raad voor de Rechtspraak gekeken naar de werkgebieden van de vijf gerechtshoven. De ressorts Amsterdam en Den Haag worden verkleind en Leeuwarden vergroot. Om in hoger beroep te gaan, moeten burgers in sommige gebieden voortaan naar een ander hof dan voorheen.