Doe liever iets aan de academische honoraria

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) luidt de alarmklok over de moeite die de academische centra hebben om medisch specialisten te behouden (NRC Handelsblad, 23 juli). De grote boosdoener schijnen de beloningen van hun collega`s in algemene ziekenhuizen te zijn. Hoewel veel vrijgevestigde medisch specialisten volgens de plannen van minister Klink volgend jaar zo`n 10 tot 20 procent van hun omzet (iets anders dan inkomen) moeten inleveren, is dit volgens de NFU nog niet genoeg. ”De verleiding om te vertrekken, is nog te groot,” zegt men.

Hieraan schijnt de gedachte ten grondslag te liggen dat mensen gelukkiger worden, wanneer anderen minder gaan verdienen. Er kan beter iets gedaan worden aan de academische honoraria, zodat zij meer in evenwicht komen met die van in loondienst werkende artsen in perifere ziekenhuizen. En dat is een taak voor de academische ziekenhuisbesturen. De meeste academische ziekenhuizen in ons land zijn financieel hoogst gezonde instellingen, met riante eigen vermogens en stevige winstcijfers. Er is dus ruimte genoeg om de werknemers beter te belonen.

De Nederlandse universitaire wereld staat internationaal nog steeds hoog in aanzien, zoals onder meer blijkt uit het aantal publicaties in gerenommeerde vaktijdschriften. Natuurkunde is hierbij nummer één en op de tweede plaats vinden we geneeskunde.

Dit lijkt me een omgeving waarin veel medici, zeker zij die nog veel wetenschappelijk werk willen verrichten, graag willen werken en waarin zij tot hun recht kunnen komen. Mits hiervoor de juiste omgeving wordt gecreëerd en ze ook naar (internationale) waarde worden gehonoreerd. De NFU zou er dus verstandig aan doen eerst zichzelf een spiegel voor te houden, in plaats van afgunstig naar anderen te kijken.