Inspectie: aangifte tegen Women on Waves

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het Openbaar Ministerie gevraagd Women on Waves strafrechtelijk te vervolgen wegens het uitdelen van abortuspillen voor de kust van Spanje.

Women on Waves, exploitant van de in Nederland geregistreerde abortusboot, deelde de pillen vorig jaar oktober uit tijdens acties op een jacht. „Women on Waves heeft alleen een vergunning om de abortuspil uit te delen in de speciale mobiele kliniek, een zeecontainer. Aangezien ze geen verhuisvergunning hadden aangevraagd, zijn ze strafbaar”, aldus een woordvoerder van de inspectie vanochtend.

De directeur van WoW, abortusarts Rebecca Gomperts, noemt het „hoogst merkwaardig” dat de inspectie vervolging van haar organisatie vraagt. „Ook tijdens acties in Polen in 2003 hebben we zonder vergunning de abortuspil uitgedeeld voor een overtijdbehandeling, tot zestien dagen na het uitblijven van de menstruatie. Volgens ons valt dit namelijk niet onder de strafwet.” De aangifte bewijst volgens Gomperts dat in de politiek „de weerstand tegen abortus groeit”. Alle nieuwe acties zijn daarom opgeschort.

Sinds dit voorjaar valt de overtijdbehandeling onder de abortuswet. Het kabinet zegt daarmee de aansluiting te verbeteren tussen de regels voor zwangerschapsafbreking en de medisch-technische ontwikkelingen. Anders dan bij de totstandkoming van de abortuswet 25 jaar geleden is het nu mogelijk om al in een heel vroeg stadium vast te stellen of er sprake is van een zwangerschap.

Die technische mogelijkheid was voor de commissie die de wet evalueerde in 2005 reden om het kabinet aan te bevelen de overtijdbehandeling onder de abortuswet te brengen. Het vorige kabinet had die aanbeveling al overgenomen. Het huidige kabinet, waarin PvdA-staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid) de verantwoordelijke bewindspersoon is, heeft het besluit geëffectueerd en de regels daadwerkelijk aangepast. De PvdA-fractie in de Kamer stond en staat daar achter.

„Het is een bestendiging van de praktijk”, aldus Kamerlid Chantal Gill’ard. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat Bussemaker duidelijk moet maken dat er in de praktijk van de zwangerschapsafbreking niets verandert. „Women on Waves heeft gewoon een vergunning om met een mobiele kliniek zwangere vrouwen in het buitenland te helpen”, zegt Gill’ard. „Dat is belangrijk voor vrouwen in landen als Nicaragua. Als Women on Waves dat wegens de kosten met een gewoon zeilschip wil doen, houdt ze zich niet aan de regels.”

De regeringsfracties van CDA en CU zijn niet bereikbaar voor commentaar.